TEADMISED, OSKUSED JA KOGEMUSED AASTAST 1999

OÜ Valga Puu on 1999. aastal asutatud metsamajandamisega tegelev ettevõte, mis kuulub metsanduskontserni Foreko. Teeme metsas kõik vajaminevad tööd alates metsa istutamisest kuni lõppraieni, lõpetades teede ehituse ning metsakuivendusega. Tänaseks omab Valga Puu pikaajalisi ja vastastikku kasumlikke suhteid väga paljude klientide ja koostööpartneritega, olles ka ise metsaomanik. Meie ettevõte koos tütarfirmadega annab tööd rohkem kui 100 töötajale, kes omavad ametialast kõrgharidust või erialast kvalifikatsiooni. Kõik töötajad osalevad aastaringselt erinevatel koolitustel, et olla ametialaste teadmiste ja oskuste poolest metsamajanduse kõige teravamas tipus.Valga Puu on Eesti Erametsaliidu ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu liige.

MEIST

VIIMASED UUDISED

VASTUTUSTUNDLIK METSADE MAJANDAMINE

VASTUTUSTUNDLIK METSADE MAJANDAMINE

__

Hoolime looduskeskkonnast ja teeme metsamajandamistöid loodusressursse säästes ja PEFC metsamajandamisstandardit järgides ning juhindume metsade majandamisel seadustest ja määrustest.

PEAME KINNI TÄHTAEGADEST

PEAME KINNI TÄHTAEGADEST

__

Teenuse osutamisel peame kinni kokkulepetest ja tähtaegadest. Meie jaoks on oluline, et klient jääks rahule meie töö ja omavahelise suhtlemisega.

TÖÖTAME VASTUTUSTUNDLIKULT

TÖÖTAME VASTUTUSTUNDLIKULT

__

Analüüsime võimalikke riske keskkonnale. Väldime võimalikku reostust ja kahjustusi ning kasutame ressursse säästlikult. Oleme pühendunud oma keskkonna- ja kvaliteedisüsteemi pidevale täiustamisele.

MEIST ROHKEM

Teenused

Toetame

Galerii

MEIE PARTNERID